ВРАБОТУВАМЕ! 

МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА

Комплексот Гранд Скопје е со мешана намена и објекти кои се карактеризираат со високо квалитетна архитектура, со архитектонски израз кој ќе остави впечатлив белег и ќе ја надополни силуетата на градот Скопје.

Аплицирајте и добијте единствена можност да бидете дел од тимот на Гранд Скопје,
новото обележје на градот.Обврски и одговорности:

 • Пратење на динамиката на градилиштето и надзор на извршените работи
 • Контрола на завршените работи, изведба на проектот во рамки на буџетот и поставените рокови
 • Координација помеѓу инвеститорот/нарачателот, надзорот, добавувачите и кооперантите
 • Контрола на проектно-техничка документација
 • Контролирање на градежни книги и градежни дневници
 • Изготвување на извештаи
 • Изготвување на документација за примопредавање
 • Соработка со тимот

Образование, работно искуство и вештини:

 • Универзитетска диплома од Машински факултет – Термотехника
 • Претходно работно искуство во дејноста (минимум 5 години)
 • Поседување Б Овластување за изведба
 • Познавање и примена на законска регулатива 
 • Познавање на англиски јазик
 • Познавање на работа со компјутери, MS Office пакет, AutoCAD, Microsoft Project
 • Силни комуникациски вештини, самоорганизираност, дисциплинираност, самоиницијатива, способност за тимска работа

Бенефиции:

 • Работа на еден од најголемите развојни проекти со мешана намена во регионот
 • Динамична работна средина исполнета со професионални предизвици
 • Работа во тим на посветени и искусни професионалци 
 • Можност за професионален развој и напредок
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ
 • Останати бенефиции како вработен во РМ

Доколку се пронаоѓате и ги исполнувате посочените услови, доставете кратка биографија на следната е-маил адреса: contact@mgf.mk, најдоцна до 25.06.2023.Датум на објава: 14.06.2023