Позициониран во строгиот центар на градот, комплексот Гранд Скопје има за цел да ја
трансформира локацијата, со што ќе ја редефинира урбаната слика на околината, ќе го заживее
градскиот дух и ќе прерасне во ново обележје на Скопје.