Гранд Скопје – мултидимензионален комплекс на премиум локација со безброј услуги и содржини на дофат на рака како пример за урбан функционален простор со природни динамики. Погледнете го видеото подолу.