Отклучете ја вратата на домот од вашите соништа преку станбениот кредит на НЛБ Банка!

Максимален износ 150.000 ЕУР


Каматна стапка

 • 3,25% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години и
  варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од
  периодот (3,6 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР)
 • 3,75% фиксна годишна каматна стапка за првите десет години и
  варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот (3,6
  процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР)

Рок на отплата

 • До 35 години со вклучен грејс период од 12 месеци

Трошоци

 • БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ
 • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА

Трошоци за предвремена отплата

 • 0% за отплата со сопствени средства
 • 3% за отплата со средства од друга банка

Заинтересираните купувачи кои се во потрага по нов дом, на најатрактивната локација во  Скопје, повеќе детални информации за станбениот кредит од НЛБ банка АД Скопје за становите во изградба во објектот „Гранд Ривер“ можат да добијат на официјалната веб-страница на Банката https://nlb.mk/ , или да се обратат во продажниот салон на комплексот „Гранд Скопје“ во ГТЦ на 1 кат, на телефонските броеви: 070 355 351 и 070 233 055, како и на мејлот: info@grandskopje.mk