Желбата за сопствен простор и лична слобода е лесно остварлива со станбениот кредит на Комерцијална банка!

ПРЕДНОСТИ

 • Максимален рок на отплата до 30 години
 • Можност за грејс период од 12 месеци
 • Со минимум 15 % сопствено учество од купопродажната цена
 • Без провизија за предвремена отплата
 • Можност за отплата на кредитот до 75 годишна возраст
 • Можност за вклучување на животно осигурување
 • Фиксни каматни стапки за првите 5 години на отплата на кредитот

ИЗБЕРЕТЕ ЈА ОПЦИЈАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Со животно осигурување од Триглав Осигурување Живот АД Скопје

 • 3,5 % годишна, фиксна за првите 5 години,
 • 6,23 % годишна, променлива за остатокот на периодот на отплата

 

Без животно осигурување 

Кредит со евро клаузула

 • 3,7 % годишна, фиксна каматна стапка за првите 5 години
 • 6,43 % годишна, променлива за остатокот од периодот на отплата

 

Денарски кредит 

 • 4,0 % годишна, фиксна за првите 3 години,
 • 4,5 % годишна, фиксна за следните 3 години.
 • 6.56 % годишна, променлива за остатокот на периодот на отплата.Заинтересираните купувачи кои се во потрага по нов дом, на најатрактивната локација во  Скопје, повеќе детални информации за станбениот кредит од Комерцијална банка АД Скопје за становите во изградба во објектот „Гранд Ривер“ можат да добијат на официјалната веб-страница на Банката https://kb.mk/stanben.nspx или да се обратат во продажниот салон на комплексот „Гранд Скопје“ во ГТЦ на 1 кат, на телефонските броеви: 070 355 351 и 070 233 055, како и на мејлот: info@grandskopje.mk.