Сонувајте големи соништа и создавајте среќа во вашиот нов дом во „Гранд Ривер“ со станбениот кредит на Стопанска банка!

ПРОМОТИВНО

Сите апликации примени од 01.10.2023 до 31.12.2023 добиваат:

 • 100% ослободување од административните трошоците
 • 100% ослободување од трошоци за процена
 • 100% ослободување од нотарски трошоци 

Обезбедување стан со Лист за предбележување на градба

 

За кредити со животно осигурување

  • 3,50% фиксна за првите 5 год, за клиенти со плата/пензија во СБ, или
  • 4,00% фиксна за првите 10 год, за клиенти со плата/пензија во СБ
  • 4,30% фиксна за 3 год, за останати клиенти

 

За кредити БЕЗ животно осигурување

  • 3,70% фиксна за првите 5 год, за клиенти со плата/пензија во СБ, или
  • 4,20% фиксна за првите 10 год, за клиенти со плата/пензија во СБ
  • 4,50% фиксна за 3 год, за останати клиенти

 

Променлива каматна стапка за останатиот период

  • 6,50% со плата/пензија во СБ
  • 7,22% останати клиенти

 

ПРЕДНОСТИ:

 • Гарантирана каматна стапка за првите 5 или првите 10 години
 • Отплата до 30 години
 • За купување: до 30 години
 • БЕЗ провизија за предвремена отплата со сопствени средства
 • БЕЗ жиранти, БЕЗ административни забрани, БЕЗ меница
 • Можност да се стави под хипотека истиот стан кој се купува
 • Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство
 • Со секоја одобрена апликација – предодобрена кредитна картичка со лимит во зависност од износот на кредитот
 • Денарски кредит со девизна клаузула, валута ЕУР

Заинтересираните купувачи кои се во потрага по нов дом, на најатрактивната локација во  Скопје, повеќе детални информации за станбениот кредит од Стопанска банка АД Скопје за становите во изградба во објектот „Гранд Ривер“ можат да добијат на официјалната веб-страница на Банката https://www.stb.com.mk, или да се обратат во продажниот салон на комплексот „Гранд Скопје“ во ГТЦ на 1 кат, на телефонските броеви: 070 355 351 и 070 233 055, како и на мејлот: info@grandskopje.mk.