ВРАБОТУВАМЕ! 

КООРДИНАТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Комплексот Гранд Скопје е со мешана намена и објекти кои се карактеризираат со високо квалитетна архитектура, со архитектонски израз кој ќе остави впечатлив белег и ќе ја надополни силуетата на градот Скопје.

Аплицирајте и добијте единствена можност да бидете дел од тимот на Гранд Скопје, новото обележје на градот.

бврски и одговорности:

 • Извршување на работните активности од доменот на безбедност и здравје при работа, внатрешен надзор над спроведувањето на мерките за безбедно извршување на работата и секојдневна обиколка на градилиштето
 • Пратење, измена или дополна на планот за превентивни мерки за безбедност и здравје при работа
 • Координирање на активностите на сите работодавци и други лица кои вршат работи на градилиштето, во однос на спроведување на мерките за безбедност и здравје при работа со цел да се спречи појава на повреди на работа и професионални заболувања
 • Преземање мерки за обезбедување пристап до градилиштето
 • Го известувате претставникот на инвеститорот за случаите кога работодавачите и другите лица не применуваат мерки за безбедна и здрава работа
 • Предлагате да се прекине работата доколку се загрозени безбедноста и здравјето на вработените или други лица на градилиштето, за што го известувате претставникот на инвеститорот 
 • Контрола и водење на дневна евиденција за посетата на локацијата 
 • Извршување активности во врска со менаџирањето на хигиената на градилиштето
 • Организирање на систематски прегледи и обуки за безбедност и заштита при работа на вработените
 • Набавка на заштитна опрема на вработените
 • Изготвување на извештаи
 • Соработка со тимот

Образование, работно искуство и вештини:

 • Универзитетска диплома 
 • Претходно работно искуство во дејноста (минимум 5 години)
 • Овластување за стручно лице за безбедност при работа
 • Познавање и примена на стандардите за безбедност и за здравје при работа 
 • Се одликувате со точност, прецизност и со педантност во работењето
 • Поседувате силни комуникациски вештини и а добри меѓучовечки способности
 • Средно познавање на англиски јазик
 • Основно познавање на работа со компјутери, MS Office пакет
 • Самоорганизираност, дисциплинираност, способност за тимска работа
 • Возачка дозвола Б категорија

Бенефиции:

 • Работа на еден од најголемите развојни проекти со мешана намена во регионот
 • Динамична работна средина исполнета со професионални предизвици
 • Работа во тим на посветени и искусни професионалци 
 • Можност за професионален развој и напредок
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ
 • Останати бенефиции како вработен во РМ

Сите заинтересирани кои ги исполнуваат посочените услови да достават кратка биографија
на следната е-маил адреса: contact@mgf.mk, најдоцна до 20.12.2022.

Датум на објава: 06.12.2022