ВРАБОТУВАМЕ! 

РАКОВОДИТЕЛ НА ОБЈЕКТ

Комплексот Гранд Скопје е со мешана намена и објекти кои се карактеризираат со високо квалитетна архитектура, со архитектонски израз кој ќе остави впечатлив белег и ќе ја надополни силуетата на градот Скопје.

Аплицирајте и добијте единствена можност да бидете дел од тимот на Гранд Скопје, новото обележје на градот.

Обврски и одговорности:

 • Oрганизација и координирање на фази на градба 
 • Пратење на динамиката на градилиштето и надзор на извршените работи
 • Контрола на завршените работи, изведба на проектот во рамки на буџетот и поставените рокови
 • Координација помеѓу инвеститорот/нарачателот, надзорот добавувачите и кооперантите
 • Контрола на проектно-техничка документација
 • Контролирање на градежни книги и градежни дневници
 • Изготвување на извештаи
 • Изготвување на документација за примопредавање
 • Соработка со тимот

Образование, работно искуство и вештини:

 • Универзитетска диплома од Архитектонски факултет или Градежен факултет – Високоградба
 • Претходно работно искуство во дејноста (минимум 5 години)
 • Поседување Б Овластување за изведба
 • Познавање и примена на законска регулатива 
 • Познавање на англиски јазик
 • Познавање на работа со компјутери, MS Office пакет, AutoCAD, Microsoft Project
 • Силни комуникациски вештини, самоорганизираност, дисциплинираност, самоиницијатива, способност за тимска работа

Бенефиции:

 • Работа на еден од најголемите развојни проекти со мешана намена во регионот
 • Динамична работна средина исполнета со професионални предизвици
 • Работа во тим на посветени и искусни професионалци 
 • Можност за професионален развој и напредок
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ
 • Останати бенефиции како вработен во РМ

Сите заинтересирани кои ги исполнуваат посочените услови да достават кратка биографија
на следната е-маил адреса: contact@mgf.mk, најдоцна до 18.04.2023.

Датум на објава: 07.04.2023